Wednesday, September 11, 2013

Jakilang dohot JagendangNa sapotang ro angkang Jakilang tu lombang salaos maroban labang get martukang ibagas ni tulang Jagendang. Ompak angkang Jakilang mamaku labang tarbege sorana dopang-dopang songon sora ni sinapang. Dung siap martukang iontang tulang Jagendang mada angkang Jakilang so rap mangan potang, gulena anyang dohot baledang, tambana kuah-kuah ni rondang, na dung tibal iginjang ni amparan na ombang.

Atia rap mangan kalai taro marsianyang, sasakali muse tarbege tata ni alai na dua dogang-dogang songon sora ni onggang. Ompot mangkuling tulang Jagendang: “Adope Jakilang, tamba le indahan dohot gulemu, ulang alang roamu”. Ro alus ni angkang Jakilang: “Olo tulang, tai sulaha boto roangku martambu arana mardahan mulak mei non nantulang, tai sotik do urangna ulala tulang, inda dong bolgang”. Pabege-bege obar ni angkang Jakilang bulus mantata tulang Jagendang, oni mandok obar: "Olo mantong, sangajo aupe na cocokan ulala i, mari-ari songonon dung matobang, pala mangan giotna adongma gari bolgang".

Dung sidung kalai mangan terbege mada sora ni alak na bahang sian musojit godang, arani i jongjong kalai nadua giot kehe sumbayang. Inda lupa alai nian totop do maroban abit sumbayang dohot kupiah lobe sabangkiang. I musojit godang i ma alai marimom sumbayang, imomna tuan guru godang. Salose sumbayang, kehe musena alai na dua tu sopo godang mangaligi alak na dompak margordang, sorana tarbege matujege-matujugu, oni sasaulak matupangpang songan sora ni aek na magodang atia na jolo mayup Mompang.

Loja mangaligi na margordang, baruma aduana rap kehe minum kopi tu lopo ni Jarindang na i lombang.


Cileungsi, 12 September 2013

1 comment: